מאמרים


ריצה (תנועה) תודעה וכתיבה:בעמ' זה יועלו מאמרים סביב הקשר הסיפורי שבין הריצה ההיסטוריה והנרטיב האישי של הפרט .
סביב הקשר שבין ריצה ודעת.
בשימוש במילה 'מאמרים' איני מכוון למאמרים מדעיים שמטרתם להוכיח להגדיר ולתת תשובות מוחלטות במסגרת אותן תחומי דעת...
אלא להעלות 'אמירות' הגיגים ורעיונות שמקורן בשאלות שנולדו מתוך תנועה של ריצה, חשיבה והקשר ביניהן במישורי דעת שונים.

המטרה היא לשתף במחשבות שיולידו שאלות ולא יסגרו את השיח והיצירה של התודעה בתשובות חד משמעיות.
בהתאם לכך, יהיו מאמרים שיכוונו להצגה פשוטה של מחקרים שנולדו כבר סביב הריצה והתודעה.
ומאמרים אחרים יעלו הגיגים ומחשבות ללא הישענות על בסיס מחקרי קיים אלא על טבעו המחקרי של המוח להעלות שאלות שמקורן בחוויות.

שלכם על המסלול ובין דפי הלימוד.


מאמר ראשון

ריצה, תודעה, שיווי משקל והקשר האינטגראלי ביניהן:

לקריאת המאמר

לפרטים נוספים